www.hundenshud.se, info@hundenshud.se, © 2009

 

 

 

 

Varför en bok om hundars hud?

 

 

Hud- och öronproblem hos hunden är vanliga orsaker till varför man söker råd och hjälp av en veterinär. Ofta beror problemen på en bakomliggande sjukdom till exempel en allergi. Man räknar med att minst 10% av våra renrasiga hundar har någon form av allergi, dvs. i runda tal 80.000 svenska hundar. Bland vissa särskilt hårt drabbade raser är antalet drabbade djur extra stort, och dessvärre ser frekvensen ut att fortsätta öka. Totalt drabbas ungefär var femte hund av någon form av hud- eller öronsjukdom under sin livstid. Eftersom det i Sverige finns cirka 800.000 hundar så innebär det att runt 160.000 hundar och deras ägare skulle kunna dra nytta av denna bok!

 

De flesta hudsjukdomar är inte dödliga, men många är livslånga och kan vara nog så besvärliga och frustrerande för både hund och ägare. För att på ett bra sätt kunna hantera en långvarig, kronisk sjukdom är kunskap om sjukdomen viktig. Förstår matte och husse mer om orsaken till husdjurets problem, ökar sannolikheten för att lyckas med behandlingen och hålla sjukdomssymptomen borta.

 

 

 

 

Det är inte alla sjukdomar som går att bota, men det stora flertalet går att kontrollera på ett bra sätt och hunden kan få en god livskvalitet och leva ett långt och rikt liv trots sin sjukdom.